Nie znaleziono produktów
Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie
Kontakt
Koszyk 0,00 zł
Polityka prywatności
Niniejsza strona internetowa (dalej jako: Strona internetowa) jest obsługiwana przez TECHKON, ul. Przemysłowa 54/78c 62-510 Konin („Administrator”).
 
Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, jak również zasady wykorzystywania powiadomień Web Push przez Stronę internetową.
Korzystając ze Strony internetowej potwierdzają Państwo akceptację warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie.
 
Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, np. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Urządzeń. Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Strony internetowej (przykładowo w sklepie internetowym niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
 
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies czy powiadomień Web Push, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem biuro@skleptechkon.com
 
§ 1
Definicje
 
1.Administrator – oznacza TECHKON
2.Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3.Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4.Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5.Powiadomienia Web Push – oznacza komunikaty zawierające m.in. informacje marketingowe, w tym o aktualnych promocjach dostępnych w Serwisie, wysyłane przez Serwis do przeglądarki internetowej Użytkownika. Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na tego typu komunikację.
6.Strona internetowa – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.skleptechkon.com
7.Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.
8.Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
§ 2
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 
1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę internetową indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2.Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.3.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 
§ 3
Cele użycia Cookies
 
1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
konfiguracji Strony internetowej – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Strony internetowej;
analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony internetowej korzystają ze niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;2.Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
konfiguracji Strony internetowej – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej (administrator: Logic Progress);
analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs;
świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords. 
§ 4 
Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 
1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 
§ 5 
Powiadomienia Web Push
 
1.Powiadomienia Web Push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody na ich otrzymywanie. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień Web Push Użytkownik powinien na komunikacie wysyłanym przez jego przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję).
2.Zgoda na otrzymywanie powiadomień Web Push może zostać w każdej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
3.Administrator nie przetwarza żadnych danych osobowych Użytkowników korzystających z powiadomień Web Push. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których Administrator nie ma dostępu.
 
§ 6
Zmiany polityki Cookies
 
Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na portalu internetowym.